Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

II SO/Ol 3/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-01

Wniosek M. K. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi