Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

II SA/Lu 658/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 74/05 dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

I FSK 126/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.B. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1275/05

II OSK 239/07 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. dotyczącej żądania wymierzenie grzywny Ministrowi Budownictwa z tytułu niewykonania wyroku NSA , sygn. akt IV SAB 19/02

III SA/Łd 620/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

Sprawa ze skargi J K. w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wyroku uchylającego WSA w Łodzi sygnatura akt III SA/Łd 158/07

III SA/Łd 621/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wyroku uchylającego WSA w Łodzi sygnatura akt III SA/Łd 159/07

II SA/Bd 340/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

Sprawa ze skargi Zdzisława D. przeciwko Dyrektorowi Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SA/Lu 2/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-30

Wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Architektów o wymierzenie grzywny Staroście za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 19/06 dotyczącej udostępnienia informacji publicznych

II SA/Lu 738/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 52/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny
1   Następne >   2