Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 732/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi P. A. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 343/15

I SA/Wa 1296/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

Sprawa ze skargi I. O., J. O., Z. Z., A. Z. i J. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 503/15

I SA/Wa 1346/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawa ze skargi A. B., K. B. i M. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 573/15

I SA/Wa 1664/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi L. P. i S. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...]wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 401/12

III SA/Łd 278/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] w Ł. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Łd 23/16

II SA/Łd 834/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-12

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 49/15 1. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku w sprawie II SAB/Łd 49/15 w kwocie 8000 (osiem tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od...

II SA/Łd 835/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-12

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sprawie II SAB/Łd 41/15 1. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. na rzecz skarżącego S. M. sumę pieniężną w kwocie 500 (pięćset) złotych; 4...

I SA/Wa 1738/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

Sprawa ze skargi K. W. i T. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 145/14 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysięce) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1574/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi B. G. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 425/12 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz B. G. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 717/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 733/14
1   Następne >   +2   +5   8