Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1310/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 422/16

I SA/Wa 1408/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi T. P. na niewykonanie przez [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 528/12 1. wymierza [...] grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1187/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi L. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 1643/16

I SA/Wa 4/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi E. K., W. M. i M. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 839/16

I SA/Wa 1729/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi K. K. i J. M. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 302/14

I SA/Wa 1880/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi P. L., K. L. i M. L. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 288/15

I SA/Wa 1549/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi M. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 72/16

I SA/Wa 1043/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi L. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 540/15

III SA/Lu 224/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi P. S. w przedmiocie wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 199/16

II SA/Ol 284/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi M. R. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]'
1   Następne >   +2   4