Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SO/Wr 4/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-25

Wniosek D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SAB/Wa 449/11 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. 5362/2011

II SO/Wa 35/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 464/1

II SO/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

I OZ 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o odrzuceniu zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi E.Ż.

II SO/Gd 8/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-13

Wniosek R. C. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta grzywny z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi R. C. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Bd 58/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...]

I OZ 254/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 267/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   12