Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 3/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-15

Wniosek Z.M. o wymierzenie Ministrowi Rozwoju grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Gl 9/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-19

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Sz 10/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-28

Wniosek Fundacji A. o wymierzenie grzywny Spółce A. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy w terminie

II SO/Wa 55/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Wniosek R.P. o wymierzenie Instytutowi [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie II SAB/Wa 51/18

II SO/Wa 19/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek Stowarzyszenia [...] z siedzibą w J. o wymierzenie Wójtowi Gminy Z. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Wa 4/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 702/1

II SO/Bd 8/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-22

Wniosek M. L. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

II SO/Ol 8/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-24

Wniosek D. N. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi L. za nieprzekazanie skargi i akt sprawy

II SO/Sz 1/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-26

Wniosek Spółki A. o wymierzenie grzywny Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w B. za nieprzekazanie skargi

II SO/Kr 21/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-02

Wniosek Fundacji [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Centrum Zdrowia [...] Sp. z o.o. w T. za nieprzekazanie skargi
1   Następne >   +2   4