Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-21

Wniosek R. Ż. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej