Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SO/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych dotyczących bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

II SO/Bd 58/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...]

I OZ 411/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OZ 412/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

II SO/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 425/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w zakresie rozpatrzenie wniosku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 53/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia '[...]' w K. z dnia [...].

II SO/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 39/12

II SO/Wa 47/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 40/1