Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SO/Bd 2/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II GZ 240/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie z wniosku S. O. W. im. ś. J. B. w R. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych

II GSK 198/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. W. na niewykonanie orzeczenia WSA w W. o sygn. akt V SA/Wa 806/07 przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 346/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi W. W. w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 806/07 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.. wymierza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych grzywnę w wysokości 100 zł (sto złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 806/0

I SO/Bd 7/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-04-03

Wniosek R. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

V SO/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi T.Sp. z o.o. w K. o ukaranie grzywną Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GZ 217/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w K. w sprawie dotyczącej budżetu gminy

I SO/Ke 4/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej

III SO/Wr 8/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-07

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,

II GZ 241/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie z wniosku S. O. W. im. ś. J. B. w R. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych
1   Następne >   3