Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-06

Wniosek A. O. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy w M. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę