Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Lu 26/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Lu 61/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-13

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 52/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej usług opiekuńczych

II SO/Lu 2/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Wniosek skarżącego Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niezastosowania się do obowiązku określonego art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SO/Lu 15/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 19/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 20/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 24/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi T. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej

II SO/Lu 41/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 43/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny
1   Następne >   +2   6