Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SO/Lu 1/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-21

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność tego organu

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

I OSK 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SO/Lu 48/06 o odmowie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Lu 58/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi M. W. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-30

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 63/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-06

Wniosek T. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność tego organu

I OSK 1423/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...]

II SO/Lu 37/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-05-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nie przekazanie do Sądu skargi na bezczynność organu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 50/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-13

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie do Sądu skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2