Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 720/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi A.M. przeciwko Burmistrzowi U.D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

IV SO/Gl 13/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-01

Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-19

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy A za nieprzekazanie skargi w terminie