Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Sz 2/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-27

Wniosek J. T. T.-K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w związku z niezastosowania się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywnę w wysokości [...] złotych.

III SO/Kr 2/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi

I OZ 706/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A.O. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Tuchowa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

IV SO/Wr 24/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

Wniosek H. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Lu 80/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 34/11 dotyczącej nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na drewno i listy polecone