Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Lu 35/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego zasiłku okresowego

II SO/Lu 41/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek T.W. o wymierzenie S K O w L. grzywny za nieprzekazanie w terminie do Sądu skargi w sprawie specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 29/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 31/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi w sprawie nierozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego usług opiekuńczych

IV SO/Wr 19/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-29

Wniosek G. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 1245/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

I OZ 1243/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie w przedmiocie wniosku skarżącego

I OZ 1244/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

I OZ 1246/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

II SO/Lu 38/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-09

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego usług opiekuńczych
1   Następne >   2