Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Ol 3/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-01

Wniosek M. K. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Gd 11/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi