Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SO/Wa 1/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 ustawy

III SO/Wa 14/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Skarga B.Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek I. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek P. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

III SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Wniosek w przedmiocie zawiadomienia o braku możliwości załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku a...

III SA/Wa 2101/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skargowego w Z wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1275/05

III SA/Wa 2524/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy W. za niewykonanie orzeczenia WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 741/08

III SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

III SO/Wa 10/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-08

Wniosek J.J. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SAB/Wa 53/13
1   Następne >   2