Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SO/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za nie przekazanie akt sprawy

IV SA/Po 890/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o. o. z siedzibą przeciwko Burmistrzowi [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Sądu WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 178/18