Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 345/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi W. M. o wymierzenie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 206/09

IV SO/Po 2/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. grzywny