Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Gd 1/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-09

Wniosek R. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie zasiłków rodzinnych

III SA/Gd 775/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-06

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze III SA/Gd 621/12

III SA/Gd 423/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-30

Sprawa ze skargi A. B. w przedmiocie wymierzenia kary grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Gd 38/15

III SO/Gd 11/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SO/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i wychowawczych