Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Ke 9/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-27

Wniosek A. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Ke 8/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi sądowi

II SO/Ke 10/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-31

Sprawa ze skargi A. C. w przedmiocie wymierzenia grzywny SKO w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

II SO/Ke 11/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu