Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SO/Wr 26/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Wniosek M. D. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy