Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SO/Gl 1/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-16

Wniosek J. L. o wymierzenie Wójtowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala wniosek.