Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 6/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-23

Sprawa ze skargi D. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy Łambinowice za niewykonanie wyroku NSA , sygn. akt I OSK 530/14