Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 489/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi S. E. na niewykonanie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 892/08 wymierza Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywnę w wysokości 50 zł. (pięćdziesięciu złotych), za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie , w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 892/08.

IV SO/Wr 24/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

Wniosek H. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę