Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

II SO/Wa 43/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy K.

II SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby

VI SA/Wa 250/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. o wymierzenie Agencji Rezerw Materiałowych grzywny na podstawie art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1567/08

II SO/Wa 13/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SO/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych dotyczących bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

I SO/Wa 29/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek P. P. o wymierzenie Rektorowi [...] w W. grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SO/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny

III SO/Kr 12/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta z tytułu nieprzekazania sądowi w wymaganym terminie skargi P. B. z 12 maja 2010r. na bezczynność Prezydenta Miasta
1   Następne >   +2   +5   +10   39