Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-02

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z. za nieprzekazanie skargi

III SO/Łd 11/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-03

Wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł.grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanowił: oddalić wniosek.

II SO/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-04

Wniosek D. G. o wymierzenie grzywny J. S. kierownikowi Zakładu Opieki Zdrowotnej A za nieprzekazanie skargi sądowi