Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Ol 20/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Wniosek F. W. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Bk 14/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-13

Sprawa ze skargi S. T. na niewykonanie przez P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 286/09

II SO/Wr 5/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Wniosek Z. i B.D. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VII SO/Wa 31/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

IV SO/Po 1/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-04

Sprawa ze skargi H. P. i D. G. przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

VII SO/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek B. S. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i akt sprawy

VII SO/Wa 49/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w W. grzywny za nieprzekazanie skargi i akt sprawy

VII SO/Wa 37/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II OZ 169/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Kr 8/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy N.
1   Następne >   +2   4