Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

Wniosek Wojewody D o wymierzenie grzywny G W

III SO/Gd 2/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SO/Gd 3/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SO/Ke 13/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-03-19

Wniosek B. S. o nałożenie na Radę Miejską w K. grzywny za nie przekazanie sądowi skargi na bezczynność tego organu

VI SO/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

Wniosek R. N. o wymierzenie Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Wniosek Stowarzyszenia [...] o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad grzywny

VII SO/Wa 23/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

Wniosek K. B. i D. B. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SA/Wa 2405/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia braku naruszenia przepisów rozporządzenia przez przewoźnika lotniczego

III SO/Lu 8/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-30

Wniosek W. C. o wymierzenie grzywny Staroście za nieprzekazanie akt sprawy w terminie

I OZ 867/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. III SO/Gd 4/08 o wymierzeniu Wójtowi Gminy S. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi
1   Następne >   +2   6