Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 258/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-10

Sprawa ze skargi Z.J.R. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 706/09

II SA/Sz 1338/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia I

III SO/Gd 14/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w G. z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

I OZ 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Z. D. i B. D. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Legnicy grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

II SO/Sz 20/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-30

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Sz 825/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza W. w przedmiocie wymierzenia grzywny