Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 250/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. o wymierzenie Agencji Rezerw Materiałowych grzywny na podstawie art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1567/08