Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Wniosek T. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W.

I SA/Wa 117/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi B. F. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 13.11.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 410/12 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

I SA/Wa 2183/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 470/12

I SA/Wa 2184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 528/12

I SA/Wa 577/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 50/12

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

I SA/Wa 1767/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I.E. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 377/12

I SO/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny S. Przedsiębiorstwo Państwowe w W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   40