Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SO/Wa 6/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Wniosek Z. L. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny

I OZ 222/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 19/08 o wymierzeniu Prezydentowi m.st. Warszawy grzywny z tytułu niezastosowania się do obowiązku terminowego przekazania skargi N. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

II SO/Sz 10/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-22

Wniosek T. P. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w G. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-19

Wniosek D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr [...]

VIII SA/Wa 333/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi J.M. o ukaranie Ministra Infrastruktury grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygnatura akt VIII SA/Wa 275/08

II SO/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-10

Wniosek H. S. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

I SA/Wa 238/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi M.J. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I OZ 634/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Wojewody Łódzkiego o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z. za nieprzekazanie skargi

II SO/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście N. grzywny za nieprzekazanie skargi
1   Następne >   2