Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SO/Wa 74/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

III SO/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

IV SO/Wa 7/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie stanu wody na gruncie

II SO/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach

IV SO/Wa 25/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek H. M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy C. za nieprzekazanie w terminie skargi H. M. na bezczynność Wójta Gminy C.

II OSK 1299/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SO/Wr 2/06 o wymierzeniu Wójtowi Gminy W. grzywny za nieprzekazanie skarg sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargi

III SO/Po 2/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

IV SO/Wa 27/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku przywrócenia stosunków wodnych

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

II OSK 269/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Jastków od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy Jastków grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego
1   Następne >   3