Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 850/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Wniosek A S.A. w K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta L. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę na bezczynność organu w sprawie podatku od nieruchomości