Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Wniosek K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w ... w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę