Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SO/Kr 20/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

I OZ 884/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SO/Wr 8/09 o oddaleniu wniosku D.W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

III SO/Lu 8/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi P. P. o ukaranie grzywną Starosty za nieprzekazanie skargi do sądu

III SA/Kr 1229/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi W. S. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 1353/06

II SA/Gl 759/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie nierozpatrzenia wniosku o odtworzenie znaków granicznych

III SO/Kr 19/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-27

Wniosek A. M. w sprawie III SA/Kr 1316/05

I OZ 675/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 49/09

I OZ 495/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SO/Kr 13/09 o wymierzeniu Wójtowi Gminy B. grzywny w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi na bezczynność organu wraz z aktami administracyjnymi

II SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu T. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy dotyczącej bezczynności organu w sprawie sygn. akt II SAB/WR 49/09

II SO/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-15

Wniosek D. i M. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy T. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 54/09