Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Gl 759/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie nierozpatrzenia wniosku o odtworzenie znaków granicznych

II SA/Gl 272/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-08

Sprawa ze skargi W. S. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie o sygn. II SAB/Gl 19/12

II SO/Gl 2/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-17

Wniosek H. S. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie klasyfikacji gruntów

II SO/Gl 1/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-16

Wniosek J. L. o wymierzenie Wójtowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala wniosek.