Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 821/09 - Wyrok NSA z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nałożenia grzywny w postępowaniu administracyjnym

II SO/Po 9/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie utrzymania czystości i porządku w gminie;