Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SO/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II SO/Wa 136/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie przyznania kategorii naukowej

I SO/Wa 29/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek P. P. o wymierzenie Rektorowi [...] w W. grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 428/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Instytutu Biologii Doświadczal...

II SO/Ke 4/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy P.

II SO/Sz 13/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-23

Wniosek A. A. o wymierzenie Rektorowi Uniwersytetu grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu w sprawie z jego skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu o skreśleniu z listy studentów

II SO/Wa 15/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Wniosek J. K. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 13/11

II SO/Bd 8/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SO/Wa 147/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi sprawy

I SA/Wa 1808/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 150/06
1   Następne >   +2   +5   10