Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gl 10/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy P. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy dotyczącej warunków zabudowy terenu