Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

Wniosek E. M. o wymierzenie grzywny Krajowej Radzie Komorniczej w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi