Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SO/Gl 4/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SO/Gl 16/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-12

Wniosek Z.M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SO/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 351/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SO/Gl 8/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Wniosek A. T. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta T. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii zażalenia organu na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 8/14

II SO/Gl 8/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Wniosek A.T. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta T. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość