Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gl 8/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Wniosek A. T. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta T. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii zażalenia organu na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 8/14

II SO/Gl 8/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Wniosek A.T. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta T. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość