Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej X

I OZ 666/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. F. o wymierzenie Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Wa 201/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

Sprawa ze skargi [...] na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej upomnienia