Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Bk 190/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 ze skargi na decyzję dotyczącą choroby zawodowej

II OSK 1270/09 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II GZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. P. P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SO/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek M. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wymierzenie Ministrowi Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SA/Ol 1013/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi P. H. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 380/09 1. wymierza Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu grzywnę za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie oku w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 380/09 w kwocie 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt); 2. zasądza od Państwowego Powiatowego In...

IV SA/Wr 489/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

Sprawa ze skargi S. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 578/08

IV SA/Wr 488/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

Sprawa ze skargi S. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 577/08