Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SO/Gl 35/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

IV SO/Gl 3/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy