Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SO/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-16

Wniosek Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L.

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

III SO/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Gminie L.

II OZ 188/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobrcz nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości

III SO/Wr 3/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-16

Wniosek Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L.

II SO/Sz 9/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-21

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w W. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 1066/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rad Gminy Dobrcz nr [...] w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości

IV SO/Po 8/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-08

Wniosek [...] sp. z o.o. o wymierzenie Radzie Gminy w Z. grzywny

II SO/Bd 16/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-10

Sprawa ze skargi M. B. o wymierzenie Radzie Gminy D. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II OZ 461/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku R. B. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy Ś.
1   Następne >   2