Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1066/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rad Gminy Dobrcz nr [...] w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości

II OZ 939/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Miejskiej w Brzesku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku , nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych