Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SO/Wa 9/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-28

Wniosek A. M. o wymierzenie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi